Privacyverklaring - Camping de Boschhof

Ga naar de inhoud
CAMPING DE BOSCHHOF

PRIVACYVERKLARING

Camping de Boschhof, Polderdijk 2a, 6914 KJ Herwen is verantwoordelijk voor de   verwerking van persoonsgegevens vermeld in onderstaande   privacyverklaring.

* Contactgegevens:
Camping de Boschhof. Polderdijk 2a, 6914 KJ Herwen, tel. 06-55563699
Website www.campingdeboschhof.nl  email info@campingdeboschhof.nl
Verantwoordelijk voor gegevens bescherming: M.C. van den Bosch.

*Welke persoonsgegevens gebruiken wij:
Wij maken gebruik van gegevens die door u zelf in ons eigen, niet   automatische reserveringssysteem, van Camping de Boschhof verstrekt zijn of die uzelf via een aanvraag per mail verzonden heeft naar Camping de   Boschhof.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Voorletters
- Achternaam
- Adres
- Telefoon nummer
- E-mailadres

* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of instelling heeft geen bedoeling om gegevens te bewaren   van bezoekers van 16 jaar en jonger mits zij toestemming hebben van   ouders of voogd. Er kan niet gecheckt worden of een bezoeker ouder is   dan 16 jaar.

* Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Camping de Boschhof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-Het verwerken van uw reservering
-Het bijhouden van een nachtregister
-De aangifte van (Toeristen) belasting.
Camping de Boschhof bewaart de volgende persoonsgegevens niet langer als de wettelijke termijn voor de belastingwet van 7 jaar.:
- naam, adres, tel. nr. en email adres.

* Persoonsgegevens delen met derden
Camping de Boschhof deelt persoonsgegevens uitsluiting met derden om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

* Cookies
Camping de Boschhof maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.


* Gegevens verwijderen aanpassen of in zien
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te   trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens   door Camping de Boschhof.
U kunt schriftelijk of per mail   info@campingdeboschhof.nl een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking van uw persoonsgegevens aanvragen.

* Hoe worden persoonsgegevens beveiligd
De bescherming van persoonsgegevens wordt door Camping de Boschhof   discreet en uiterst serieus verwerkt en neemt passende maatregelen om   misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of   er sprake zou kunnen zijn van misbruik meldt dit dan aan onze   verantwoordelijke persoonsgegevens M.C. van den Bosch info@campingdeboschhof.nl     
Terug naar de inhoud